Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich
W dniach 24 - 28.05.2010 r. obie pierwsze klasy integracyjne wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wspierającymi wzięły udział w Nadmorskich Warsztatach Przyrodniczych w Kątach Rybackich. Oprócz świetnej zabawy, dużej dawki jodu i możliwości sprawdzenia siebie, dzieciaki dowiedziały się mnóstwa informacji o otaczającej je przyrodzie. Miały okazję poznać świat owadów i „zbierać” pożywienie w grupach np. mięsożerców, klasyfikować zebrane owady na zajęciach z entomologii. Dzieci odwiedziły Rezerwat Kormorana czarnego i Czapli siwej oraz próbowały rozróżniać głosy ptaków podczas lekcji ornitologii. Uczyły się korzystać w terenie z mapy, zgłębiały tajniki świata roślin oraz fotografii przyrodniczej.
Nie brakło też lekcji historii. Uczniowie odwiedzili muzeum – obóz koncentracyjny w Sztutowie, zwiedzili zamek krzyżacki w Gniewie, a także odwiedzili grób Mikołaja Kopernika we Fromborku. Poznali ciężką pracę rybaków w muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Podczas oczekiwania na plaży na zachód słońca brali udział w rozgrywkach sportowych, a w celu umysłowej rozgrzewki łamali sobie głowę na lekcji matematyki.
Z nowymi doświadczeniami, zawartymi przyjaźniami, ocenami za włożony trud, a przede wszystkim planami na następną wycieczkę, młodzież wróciła do Pabianic.

tekst : Agnieszka Kapuścińska
zdjęcia: Renata BartosikZwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Gniewie (lekcja historii)


Widok z Zamku w Gniewie (tereny zalane przez powódź)


Zajęcia terenowe z ornitologii w Rezerwacie Kormorana czarnego i Czapli siwej (prowadzenie mgr S. Nowakowski)


Odpoczynek i zabawy na plaży


Zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich


Odpoczynek między zajęciami


Zwiedzanie Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Sztutowie


Zajęcia z botaniki w lesie nadmorskim - (prowadzenie dr M. Buliński)


Rywalizacja dziewcząt w piłce siatkowej


Zajęcia terenowe z entomologii (nauka o owadach) - (prowadzenie dr inż. S. Zieliński)


Pomoc w rozpoznaniu i oznaczeniu znalezionych owadów


Zajęcia – Bursztyn – nie tylko pamiątka znad morza (prowadzenie S. Nowak)


Zajęcia terenowe z kartografii i topografii (prowadzenie mgr P. Jujka)


Zwiedzanie Katedry Gotyckiej i Baszty we Fromborku


Trumna Mikołaja Kopernika


Grób Mikołaja Kopernika


Widok z Baszty